Grenzen en wensen

Grenzen en Wensen 


Dit programma richt zich op de leerlingen vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs.


Waarom grenzen en wensen?

We merken dat veel jongens en meisjes leven in aparte leefwerelden, die niet met elkaar in contact komen. Jongens spelen, praten en sporten met jongens.

Meisjes spelen, praten en sporten met meisjes.

De enige plaats waar jongen en meisjes veel met elkaar moeten omgaan, is op school.

Het is dan ook niet onlogisch dat er op school regelmatig conflicten plaatsvinden tussen jongens en meisjes.


Grenzen en Wensen is erop gericht om enerzijds de relatie tussen jongens en meisjes in een klasgroep te herstellen/ verbeteren.

En anderzijds om jongeren bewust te maken van hun eigen grenzen en wensen ten opzichte van elkaar.


Opbouw van het programma:


Stap 1:
Intake:

Trainer, directie en leerlingbegeleiding bespreken de module waarbij er door de school accenten kunnen worden aangebracht.Stap 2:

Er wordt een klassenraad of ander moment ingeroepen om leerkrachten en CLB te informeren over het project.Stap 3: 

De module wordt gegeven aan 1 á 2 klassen of maximaal 30 leerlingen per groep.

De lessen worden als volgt ingedeeld:


Aantal (les)uren: 12 uur +1.5 uur 


4 uur jongens apart: relationele vorming – vragen/films/casus/feiten over grenzen en wensen/psycho-fysieke werkvormen

4 uur meisjes apart:  relationele vorming - vragen/films/casus/feiten over grenzen en wensen/psycho-fysieke werkvormen


4  uur klassikale les (2 uur per kas)


Bovendien zijn er  3 momenten waarin het verloop van de lessen + opvallendheden, melden van zorgwekkende zaken. (bijv. pestgedrag of zeer extreme denkbeelden) wordt teruggekoppeld naar leerlingbegeleiding/ directie.


Stap 4: 

Evaluatiemoment voor leerkrachten


Stap 5: 

Evaluatie met directie en leerlingbegeleiding/CLB

Mainstreaming van de uitkomsten: op welke manier kan de school verder aan de slag met relationele vorming.

Tips & tools voor dagelijkse implementatie op school.

Eventueel uitstippelen van een vervolgtraject.Totaal aantal uren:


Voor een éénmalige module:                                                                 1500 euro

Voor een vervolgtraject of voor meerdere modules op 1 school:   1250 euro