Weerbaarheid voor scholenWeerbaarheid voor scholen:

Klasniveau:


De ondersteuning kan zowel gericht zijn op één of enkele leerlingen als op een volledige klas.

Thema’s die tijdens de vorming aan bod kunnen komen zijn:


  • Pesten, online en offline 
  • Omgaan met Sexting 
  • Groepsdynamiek
  • Omgaan met anderen
  • Grenzen 
  • Rots en Water
  • Grenzen en wensen (Relationele en seksuele opvoeding)


Het is mogelijk om voorgaand aan de vorming in een infomoment te voorzien voor ouders en leerkrachten. Hierin wordt, op een actieve manier,  meer uitleg gegeven over de methodieken die tijdens de training gebruikt worden.

(Rots en Water, sociale vorming, meditatie enz.)


Voor meer infomatie kunt u het contactformulier invullen of contact opnemen met Leonie Nelissen T: +32(0)478448114 
Leerkrachtondersteuning:


Individuele begeleidingssessies rond draaglast/draagkracht -burn out en stress - omgaan met moeilijk gedrag - professionele ontwikkeling - ...


Loopbaanbegeleiding


Nascholingen en workshops rond zelfbeheersing,  omgaan met agressie, Nieuwe Autoriteit, omgaan met stress, klasmanagement,...


Vormingen voor leerlingbegeleiding en opvoeders: methodieken rond gedragsverandering. 
Beleidsondersteuning:


4-lademodel 

Nieuwe autoriteit

Deep Democracy in schoolteams 

Ouderbetrokkenheid vergroten