Grenzen en wensen

Grenzen en Wensen 


Dit programma richt zich op de leerlingen vanaf de tweede graad van het secundair onderwijs.


Waarom grenzen en wensen?

We merken dat veel jongens en meisjes leven in aparte leefwerelden, die niet met elkaar in contact komen. Jongens spelen, praten en sporten met jongens.

Meisjes spelen, praten en sporten met meisjes.

De enige plaats waar jongen en meisjes veel met elkaar moeten omgaan, is op school.

Het is dan ook niet onlogisch dat er op school regelmatig conflicten plaatsvinden tussen jongens en meisjes.


Grenzen en Wensen is erop gericht om enerzijds de relatie tussen jongens en meisjes in een klasgroep te herstellen/ verbeteren.

En anderzijds om jongeren bewust te maken van hun eigen grenzen en wensen ten opzichte van elkaar.


Opbouw van het programma:


Stap 1: 1 uur

Intake:

Trainer, directie en leerlingbegeleiding bespreken de module waarbij er door de school accenten kunnen worden aangebracht.Stap 2: 1 uur

Er wordt een klassenraad of ander moment ingeroepen om leerkrachten en CLB te informeren over het project.

Hierin wordt  een stukje lesgegeven uit het psycho-fysieke deel van de module zodat de leerkrachten kunnen ondervinden wat de module inhoudt.

Tijdens de klassenraad kunnen leerkrachten aangeven of ze zich willen engageren om een les/de hele module te begeleiden.

Daarnaast wordt besproken op welke manier de terugkoppeling naar het team zal plaatsvinden en op welke manier het team input kan geven voor de evaluatie van het project.Stap 3: 13,5 uur

De module wordt gegeven aan 1 á 2 klassen of maximaal 20 leerlingen per groep.

De lessen worden als volgt ingedeeld:


Aantal (les)uren

2 uur jongens: inleiding + psycho-fysiek – grenzen aangeven en aanvoelen

2 uur meisjes: inleiding + psycho-fysiek –grenzen aangeven en aanvoelen


2 uur jongens: relationele vorming – vragen/films/casus/feiten over grenzen en wensen

2 uur meisjes:  relationele vorming - vragen/films/casus/feiten over grenzen en wensen


2 uur (per klas 1 uur) uitkomsten van vorige les bespreken

2 uur (per klas 1 uur) psycho-fysiek –grenzen oefenen grenzen aangeven en aanvoelen


3 x 0.5  uur  terugkoppeling naar leerlingbegeleiding/CLB.

Verloop van de lessen + opvallendheden, melden van zorgwekkende zaken. (bijv. pestgedrag of zeer extreme denkbeelden)


Stap 4: 1 uur

Na de laatste les volgt een evaluatiemoment voor leerkrachten, zoals afgesproken op de klassenraad.

Dit kan bijvoorbeeld via mail of via een klassenraad


Stap 5: 1,5 uur

Evaluatie met directie en leerlingbegeleiding/CLB

Evaluatie van de uitkomsten van de enquêtes en wat dit betekent.

Mainstreaming van de uitkomsten: op welke manier kan de school verder aan de slag met relationele vorming.

Tips & tools voor dagelijkse implementatie op school.

Eventueel uitstippelen van een vervolgtraject.