Weerbaarheid voor kinderenWeerbaarheid voor kinderen:


De training is gericht op kinderen van het 5de en 6de leerjaar.

Voor veel kinderen is de overstap naar het secundair onderwijs een grote stap. Daarbij komen vaak ook een aantal vragen en onzekerheden naar boven. Dit zowel bij kinderen ( ga ik wel nieuwe vriendjes maken, ga ik dit wel kunnen) als bij ouders (gaat mijn kind zijn plekje kunnen opeisen, gaat mijn kind zijn grens kunnen stellen)

De weerbaarheidstraining is erop gericht om kinderen extra tools te leren zodat ze de overstap naar het secundair onderwijs met meer zelfbewustzijn en meer zelfvertrouwen kunnen maken.


Thema’s die tijdens de training aan bod komen zijn:


Stevig staan

Een ‘nee’ leren geven

De taal van je lichaam

Relaxatie

Focus


Tijdens de training komen zowel sociale als mentale als fysieke aspecten van weerbaarheid aan bod.

Voorafgaand aan de cursus is een collectief oudermoment voorzien waarin meer uitleg gegeven wordt over de methodieken die tijdens de training gebruikt worden.

(Rots en Water, sociale vorming, meditatie)Door de grootte van de klassen beperkt te houden krijgt elk kind de individuele aandacht die het nodig heeft om maximaal rendement uit de lessen te  halen. Daarom is gekozen voor een maximale klasgrootte van 10 leerlingen. De minimale klasgrootte is 6 leerlingen.

Er kan ook gekozen worden voor een individueel begeleidingstraject